VARAŽDINSKI HDZ TRAŽI – u zgradama obračun odvoza otpada prema broju članova domaćinstva

31.10.2018

HDZ Grada Varaždina traži određene izmjene vezna uz pružanje usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada a jedna od ključnih je da se u stambenim zgradama obračun ne bi vršio prema stambenoj jedinici već prema broju članova domaćinstva..

- U Službenom vjesniku Grada Varaždina 30. siječnja 2018. godine objavljena je Odluka Gradskog vijeća Grada Varaždina o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odluka). Protekom nekoliko mjeseci od primjene predmetne Odluke vidljivo je kako je ista izazvala određene prijepore u javnosti i probleme koji nisu u isključivoj nadležnosti Grada, stoga HDZ Grada Varaždina smatra kako je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama iste. Prvotno, Klub vijećnika HDZ-a Grada Varaždina sukladno članku 15. Poslovnika o radu gradskog vijeća zatražit će od trgovačkog društva Čistoća d.o.o. (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) izvještaj o dosadašnjem tijeku i rezultatima primjene Odluke, a napose podatke o tome za koliko se povećalo selektivno prikupljanje otpada, koliko stambenih zgrada je postiglo suglasnost u pogledu određivanja udjela u korištenju zajedničkih spremnika, kada građani mogu očekivati kante za biootpad, koliko su u prosjeku povećani računi za odvoz smeća, o potrebnom broju odvoza otpada, da li se vrši edukacija građana sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

Nadalje, imajući u vidu da se veliki dio naših sugrađana suočio s problemom određivanja udjela u korištenju zajedničkih spremnika (prvotno samci u stambenim zgradama u kojima nije postignuta suglasnost u pogledu načina određivanja udjela), HDZ Grada Varaždina predložit će izmjenu Odluke i to na sljedeći način. U slučaju da fizičke osobe u kućanstvu koje koriste zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika (višestambene zgrade) nisu sporazumno odredile svoje udjele u korištenju spremnika, Davatelj usluge će odrediti udio korisnika u korištenju zajedničkog spremnika prema kriteriju omjera broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu. Broj fizičkih osoba u kućanstvu korisnika Davatelj usluge može utvrditi na temelju izjave, a kada se podaci na taj način ne mogu utvrditi, broj fizičkih osoba u kućanstvu utvrđuje se na temelju podataka o raspodjeli zajedničke potrošnje pitke vode ili na neki drugi prikladan način. Smatramo da bi se na opisani način postigao pošteniji i otvoreniji obračun javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Drugim riječima, u stambenim zgradama obračun se ne bi vršio prema stambenoj jedinici već prema broju članova domaćinstva. Količina proizvedenog otpada samca mnogo je manja od količine koju proizvede višečlana obitelj.

Također, HDZ Grada Varaždina predlaže da Gradsko vijeće učini dodatni napor da se uputi zahtjev Fondu za zaštitu okoliša koji je temeljem članka 18. Uredbe dužan davatelju javne usluge (društvo Čistoća d.o.o.) nadoknaditi troškove odvojenog sakupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada. Selektivno prikupljanje otpada je civilizacijski doseg i stava smo kako Republika Hrvatska kasni s njegovom primjenom, ali je nužno. Neovisno o navedenom, smatramo kako se unutar zakonskog okvira moraju pronaći rješenja koja Varaždinke i Varaždince neće dodatno opteretiti - stoji u priopćenju gradske organizacije HDZ-a.

Cijelo priopćenje možete pogledati ovdje.


Top