Vijećnici HDZ-a skupštine

Vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije

1.   Mr. sc. Alen Runac, prof.
2.   Mladen Jakopović, univ. dipl. inf.
3.   Lidija Petrinjak, inf.
4.   Nadica Dreven Budinski, predsjednica
5.   Viktorija Horg
6.   Vladimir Lacković
7.   Željko Dvekar
8.   Martina Bistrović, dipl. oec.
9.   Krešimir Čop
10.   Dragutin Gotić
11.   Vesna Keškić
12.   Vladimir Kramarić
Top