Vijećnici HDZ-a skupštine

Vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije

1.   Mr. sc. Alen Runac, prof.
2.   Alen Trglačnik
3.   Lidija Petrinjak, inf.
4.   Nadica Dreven Budinski, predsjednica Kluba vijećnika
5.   Viktorija Horg
6.   Vladimir Lacković
7.   Željko Dvekar
8.   Martina Bistrović, dipl. oec.
9.   Krešimir Čop
10.   Dragutin Gotić
11.   Vesna Keškić
12.   Vladimir Kramarić
Top