Županijski odbor Zajednice žena

ŽUPANIJSKI ODBOR ZAJEDNICE ŽENA HDZ-A "KATARINA ZRINSKI" VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

1. Danijela
2. Snježana
3. Snježana
4. Barbara
5. Otilija
6. Vera
7. Mirjana
8. Brankica
9. Anica
10. Ljubica
11. Vesna
12. Dijana
13. Mirjana
14. Ivana
15. Ivanka
16. Dragica
Dreven Budinski
Barjaktarević
Cerjan
Cupar
Cvetko
Funda
Jambriško
Kovaček
Međimorec
Nofta
Pehnec
Petek
Sedlar
Šafarek
Šinko
Večerić
Predsjednica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Članica
Top